Utdrag
Machokulturen påverkar också hela samhället på andra sätt, det är inte bara männen som mår dåligt av detta utan också kvinnorna.

Det är ingen slump att kvinnor strukturellt diskrimineras när männen strukturellt förväntas att göra det och vara kvinnans motsats.

Männen kan aldrig identifiera sig med de kvinnliga egenskaper vilket gör att man hela tiden håller en måttlig distans till det andra könet.

Kommunikationen och förståelsen brister. Männen förväntas vara våldsamma och dominanta, även i relationer.

Män ska enligt normen ta vad de vill ha. Här föds patriarkatet. Eftersom att män ska ta för sig och ha pondus, medans kvinnorna förväntas att vara tvärtom, uppstår det ett sånt typ av samhälle där vi har fler män i maktposition.

Hade normerna sett annorlunda ut, hade det inte varit som det är idag.

Det hade inte varit lika stor skillnad om båda könen hade samma normer på sig, de har en avgörande roll för hur vårt samhälle ser ut, vilket många inte tänker på när de slänger ur sig någon kommentar om hur töntig killen som gråter är.

Dessutom har det på senare tid blivit mycket aktuellt med sexuella övergrepp.

Detta menar jag också kan delvis förklaras genom de normer som män har på sig i en relation.

Som tidigare nämnt ska män vara dominanta, våldsamma, och är enligt fostran inte lika bra på kommunikation och har inte ett lika utvecklat sinne för empati som kvinnorna hela tiden mer eller mindre har tvingats utveckla redan i tidiga år enligt deras normer.

Ett exempel på detta är att de ofta ges dockor som ska tas omhand, leker “mamma, pappa, barn” medans pojkarna slår varandra med låtsassvärd. Den som börjar gråta förlorar.

Samtidigt kan man tycka att det är ett påhopp mot manliga egenskaper, och att man istället försöker uppmuntra dem till att vara mer kvinnliga.

Männen har av sin natur flera av dessa egenskaper på grund av evolutionen, vilket gör de bättre på vissa saker.

Dessa egenskaper kompletterar kvinnans, och gör att vi får ett bra och fungerande samhälle.

Båda könen, deras olikheter och kvaliteér behövs. Vi behöver dem som tar i, som tar för sig och vi behöver någon som kan leda oss.

Vi behöver också de som är mer tillbakadragna och omhändertagande, de som organiserar och strukturerar upp de ledande.

Detta behöver inte vara negativt på något sätt, vi är bara individer som samarbetar och kompletterar varandra.

Machokulturen existerar inte. Vi har vissa uppgifter knutna till vårt kön, vissa plikter som vår natur bestämt åt oss. Balansen mellan män och kvinnor fungerar bra.

Varför ska männen ändra på sig när det tillför mycket till vårt samhälle?