Passiv transport

Flertalet ämnen kan bara ta sig igenom ett cellmembran om speciella protein kanaler öppnas.

Vid passiv transport rör sig molekylerna eller jonerna i riktningen från högre mot lägre koncentration, på samma sätt som vid annan diffusion.

Innehållsförteckning
Passiv transport
Aktiv transport
Membranpotential

Utdrag
Ofta måste cellerna fa ämnen att röra sig i motsatt riktning mot koncentrations- skillnaden, t.ex. när växter tar upp mineralnäringsämnen som finns i låga koncentrationer i markvätskan.

Ett annat är att många celler strävar efter att ha högre koncentration av kaliumjoner inne i cellen än utanför, men omvänt när det gäl- ler natriumjoner.