Introduktion
Talet är ett segertal som dåvarande amerikanske presidenten Barack Obama höll då han vunnit sitt första presidentval, mot sin republikanska motståndare John McCain.

Talet hölls den 4 november 2008 då han precis utropats som segrare och därmed skrevs in som den första afroamerikanska presidenten i USA.

Efter varje presidentval i USA hålls ett segertal av den vinnande kandidaten. Det är en chans för den nyvalde presidenten att ta vara på den entusiasm som landet befinner sig i.

Det blir en möjlighet för Obama att tala till landets medborgare, tacka samt informera hur landet kommer styras härnäst.

Dessutom, i och med att USA värnar starkt om sin nation, består en stor del av segertalet av hyllningar till landet och dess befolkning.

Utdrag
Talet inleds med en hoppfull syn på Amerikas framtid, Obama målar upp en bild av att USA är möjligheternas land.

”If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.”

Därefter betonar han vikten av Amerika som ett folk och en nation, och att han kommer finnas där för alla.

För att tydliggöra detta utnämner han varje enskild grupp för sig “Spoken by young and old, rich and poor, democrats and rebublican, black, white, Hispanic

Asian, native American, gay, straight, disabled and non-disabled. Denna mening var dessutom särskilt utmärkande i och med att det var den första gången en amerikansk president talade positivt till homosexuella i ett tal.

Vidare i den andra delen av retorikens disposition tackar Obama flera människor som haft en betydelse i sin kampanj.

Den första personen som han tar upp är den motstående kandidater McCain. Att McCain tackas, och dessutom är den första personen som nämns

visar på att Obama är en trovärdig talare samt att han erhåller en stor respekt även för sin konkurrent och motståndarpartiet.

Genom denna ödmjukhet kunde Obama dessutom vinna poäng hos McCains väljare. Obama fortsätter därefter med att tacka sin nuvarande familj, men också sin avlidna mormor.

När han talar om sin familj ger han publiken ett leende. Orden och hans talspråk ger oss en mer mänsklig bild av honom och vi känner oss närmare.

Det är dessutom i detta stycke som Obama nämner den hundvalp som ska flytta in i vita huset med dem. Att nämna djur i tal är alltid tacksamt, och ger ofta bonuspoäng.

Talet går vidare med en presentation av tesen, Obama gör en utläggning av det nuvarande läget i Amerika.

Han förklarar att han är väl medveten om de svårigheter landet står inför, och att vägen framåt är lång och brant.

Därefter återgår han till ett av sina huvudteman – hopp. Han säger ”I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there.

I promise you: We as a people will get there.” Tesen visar på att Obama är medveten om problemen landet står inför, samtidigt som han är optimistisk.

Efter tesen är lagd, kommer självaste argumentationen/huvudinnehållet av talet. Det är under denna del som Obama kortfattat förklarar hur han ska vända de nuvarande problemen.

Här berörs alla huvudteman av talet: Hopp, förändring och ansvar. Ännu en gång nämner han det faktum att alla inte håller med honom

men att han ändå kommer lyssna till dem, och hoppas att de tillsammans kan bygga nationen vidare tillsammans.