Introduktion
Astrid Lindgren var en speciell karaktär som på sin tid använde sig av det språk som majoriteten av det svenska folket hade.

Detta konstaterade jag efter att ha läst de fem olika texterna.

Det språk som förekommer i de olika sagorna var som vilket ord som helst är idag.

Utdrag
Astrid visade sin syn på det hela i den andra texten och hon själv säger hur hon inte är någon typ av patriot men hon tillägger att hon respekterar alla typer av människor.

Jag kopplar text 3 och text 4 eftersom den tredje texten ger argument för vår nutid, där ordet ”neger” skulle vara helt vara fel att använda i en barnbok idag, då de har blivit ett kränkande syfte att använda det ordet.

Men att barnen kan få fel bild av människor och se dem vita som den dominerande rasen..