Introduktion
Storslagna påståenden som "Jag kan göra allt" eller "Det finns inget som heter kan inte" är inte äkta markörer för och bör inte förväxlas med självförmåga.

Kärnan i självförmåga är att den är genuint uppgiftsrelaterad och därför nästan är motsatsen till många sådana övergripande föreställningar.

Utdrag
Föreställningar som "Jag kan göra vad som helst" kan vara innehållslösa eller enfaldiga, beroende på sammanhanget.

Ett visst mått av självbekräftelse kan likväl ofta hjälpa människor att hålla ut över tid genom att förmå dem att hålla sig fokuserade snarare än att uppleva nederlag efter små misstag.