Introduktion
Snabba och långsamma muskelfibrer betydelse inom idrotten: Det finns olika typer av muskelfibrer, och om de delas in i snabba och långsamma respektive anaeroba och aeroba kan man skilja på tre typer:

Typ 1. långsamma aeroba (röda) muskelfibrer. De röda fibrerna kan arbeta länge och är uthålliga, men de är samtidigt långsamma.

Utdrag
Typ 3, snabba aeroba (ljust) röda muskelfibrer. De ljust röda fibrerna är snabba och storleken på fibern är mitt emellan de andra två. De har relativt gott om kapillärer, mitokondrier och glykogen.

Fibertypen passar bäst för sprinter och medeldistansen. Vid start och spurt används i huvudsak de vita fibrerna, men under själva loppet i huvudsak de ljusröda.

Alla fibertyper finns i musklerna, men fördelningen varierar mellan individer. En maratonlöpare kan ha upp till 80 % röda fibrer medan en sprinter kan ha 60 % ljust röda.