Innehållsförteckning
1. Hur förklarar Christiansson att kvinnans minnesförlust samt att hon kom ihåg vissa till synes meningslösa detaljer?
2. Finner du Christiansson förklaring trovärdig?

Utdrag
Christiansson hänvisar till Freuds teori om denna typen av minnesförlust “motiverad glömska” och enligt detta synsättet på denna typen av minnesförlust är informationen från den traumatiska händelsen inkodad och lagrad men kan inte återkallas förrän individen får kontakt med tankar och känslor som är förknippade med den traumatiska händelsen.

Christiansson menar att dessa “meningslösa” detaljer kan uttryckas som fysiska symptom liksom CM fick starka ångestkänslor och stress när hon vallades.