Vad är Feminism | A i betyg

Inledning
Feminism är en ideologi som anser att kvinnor i dagens samhälle är underordnade män och att detta måste ändras.

Feminister betonar bland annat att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Det innebär inte bara rätten att delta i det politiska livet på samma villkor som män.

Utdrag
Av tradition fortsätter ofta denna arbetsfördelning vilket betyder att kvinnor kan bli dubbelarbetande. Feminism innebär också att bekämpa det våld som många kvinnor utsätts för av män.

Så länge vi har våldtäkter och prostitution har vi kvar ett ojämlikt samhälle såväl mellan människor som mellan könen.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter