Introduktion
Svaret på frågan om vad kvalitet i förskolan innebär blir förmodligen olika om du frågar en politiker, en verksamhetschef på förvaltningsnivå, en förskolechef, en förskollärare eller en förälder.

Utdrag
En del svar kommer säkert att handla om ekonomi, personaltäthet och barngruppernas storlek.

I mycket av det jag läst och erfarit om förutsättningar för kvalitet i förskolan återkommer begreppen kommunikation, samspel, förhållningssätt, tillåtande klimat, förståelse och kollegialt lärande.