Introduktion
Jag har läst boken om Martin Birck, en djupt beskrivande roman av dåtida Stockholms allra mörkaste sidor som jag nu ska analysera.

I boken följer vi Martin Bircks uppväxt i Stockholm på 1800-talet.

När romanen tar vid är Martin sex år gammal. Man lär känna honom på djupet och hans liv beskrivs detaljerat dag för dag.

Boken speglar bland annat Martins tid på läroverket i hopp om att en dag kunna bli en berömd Skald.

I slutet av romanen är Martin över 30 år gammal och efter att ha följt honom genom hela sin uppväxt år efter år får man se konsekvenserna av Martins uppväxt.

Utdrag
I romanen presenteras främst två problem. I den tidigare delen av boken är det saker som dagens ungdomar kan relatera till.

Nämligen risktaganden och svåra beslut. Som ung är det inte lätt att veta vad
man vill bli, vad man tror på och vem man älskar.

Vuxna stressar ofta fram de här känslorna hos barn och i boken handlar det just om det här.

Till exempel tvingas Martin vara religiöst aktiv, eftersom hans föräldrar är det.

Under bokens gång speglas mycket oro om hur hans moder kommer ställa sig till att han inte tror på en allsmäktig gud, vilket han yttrar sig om när han fyllt sexton år.

“Det är naturligt, att ett barn tror, vad de äldre säger vara sant.

Och han hade trott allt och inte tvivlat, och om söndagarna hade han gått till kyrkan med sina föräldrar.” (Söderberg, H. Martin Bircks ungdom. s.74)

Det andra problemet speglar även de typiska problem som även finns kvar idag, vuxenproblem som brist i ekonomi, därav måste han i hemlighet träffa sin allra käraste, för att de inte har råd att gifta sig.

Vad som är intressant är att ingen av problemen finner någon lösning. Boken hinner till exempel sluta innan vi vet om vad som händer med Martin och hans blivande fru.