Introduktion
Det diskuteras och forskas om vad vårt svenska språk påverkas av. Några infallsvinklar är politik, kultur, teknik, andra språk och ungdomsspråk.

Det pågår en ständig debatt om vad som är ”riktig” svenska, och det finns lika många människor som är för som emot att ta in nya ord i det svenska språket.

En ordklass där det så gott som aldrig tas in nya ord i är pronomen, men för några år sedan fick vi trots allt ett nytt. Till slut lade Svenska Akademiens ordlista till ordet ”hen” men behövs verkligen detta ord i vårt språk och hur påverkas barnen?

Utdrag
Magnus Eriksson berättar i sin artikel ””Hen” fungerar i formella texter”, (Svenska Dagbladet, publicerad den 23:e maj 2012) att det är otroligt viktigt att ha ordet hen som ersättningspronomen för de som upprättar kontraktsavtal.

Då kan de undvika användandet av orden, ”avtalsparten eller kontraktsinnehavaren”, med hänsyn till rättssäkerheten.

Han syftar på att ordet ”hen” är ett praktiskt ord och bör används för att minska skrivandet av han eller hon när man inte vet eller vill gå ut med vad könet är.