Introduktion
Drag- tryckbelastning har med materialens hållfasthet att göra och det innefattar hur styvt eller starkt ett material är och även hur det påverkas vid belastning.

Varje del av den bro jag valde att konstruera utsätts antingen för drag- eller tryckbelastning. I simulatorn kan man tydligt se genom blå respektive röd färg vilken del som utsätts för drag- eller tryckbelastning, där de delar som blir röda utsätts för tryckbelastning och de delar som blir blåa utsätts för dragbelastning.

Innehållsförteckning
Vilka delar utsätts för drag- och tryckbelastning?
Hur påverkar detta valet av balkar?
Hur påverkas bron om en enda balk brister?
Känner du till någon bro som liknar din konstruktion, i så fall vilken? Vad finns det för likheter och skillnader?

Utdrag
På ramen längst upp på bron använde jag det dyraste materialet och solida (ifyllda) balkar så att de skulle orka kompensera för att bottenytan gav (lite) vika.

Bottenytan kunde utan problem gjorts mycket bättre, men inte med tanke på den lilla budget jag hade.

Fackverken snålade jag mycket och sparade jag mycket pengar på då de oavsett pris, på grund av att bottenytan inte är spikrak och kommer ge vika, kommer behöva dras med bottenytan och utsättas för mycket belastning.