Introduktion
Jag ska jämföra demokratin Sverige mot diktaturen Nordkorea och ta reda på vad som är likt och vad som skiljer sig.

Först ska jag förklara hur ländernas styrelseskick ser ut och längre ner i texten kommer jag att jämföra de.

Innehållsförteckning
Demokrati
Diktatur
Jämförelse
Källor

Utdrag
Då diktaturen och demokratin är varandras motsatser finns det knappast några likheter men väldigt många skillnader.

En av de största skillnaderna är att man inte får tycka och tänka som man vill i en diktatur till skillnad från demokrati.

Detta gör i sin tur att människorna i en diktatur inte har rösträtt då man inte får tycka det man vill utan det är bara ett parti som styr.

Att man inte får tycka och tänka som man vill har varit väldigt strängt i vissa länder.

Vissa diktatorer har gått så långt att de har dödat något för att de ville få bort diktatorn från makten, detta skulle vara helt oacceptabelt i en demokrati.

En annan stor skillnad mellan de här två är hur man väljer, inom diktatur har man som sagt ingen rösträtt eller om man har det så är det redan bestämt vem som ska vinna.

Detta gör att makten ärvs inom familjen eller ett parti styr hela tiden.

Detta skiljer enormt från demokratin där man har regelbundna val och makten ärvs inte utan folket bestämmer.

Kunskap är en del som är begränsad inom diktatur. Väldigt mycket är censurerad och man vet inte så mycket, detta gör diktatorerna för de är rädda att ifall någon får reda på att de är bättre i andra länder att de kommer vända sig mot diktatorn och göra uppror.

Detta gör att något material som ska släppas ut måste förhandsgranska inte som i en demokrati där man har frihet att tycka, säga, tänka och skriva det man vill.

Jämställdhet är något som inte finns inom en diktatur. Att båda könen ska vara jämställda brukar inte finnas med i bilden i en diktatur.

Där de man som styr och som har störst vilket gör att man oftast ser ner på kvinnor.

Att en kvinna ska få skapa karriär händer sällan oftast är kvinna en hemmafru som det var förut i tiden i andra delar.

Jämställdhet är en av de viktigaste punkterna inom demokrati och de pågar alltid demonstrationer om människornas lika värde.