Den nya klassdebatten | Svenska

Innehållsörteckning
Som vi alla vet finns det fortfarande klasskillnader i Sverige idag, och många känner sig pressade för att få en högre och bättre klass. Men hur påverkar klasskillnader verkligen ungdomars liv idag?

Utdrag
Dagens nyheter hade en artikelserie som hade temat “Den nya klassdebatten” och artikel läser vi om Hanna Adenbäcks tankar kring klasser i samhället.

Hon säger att hon som liten kände att hon alltid har haft det bättre än de andra i förorten, men det hon inte visste var hur “fattig” hon är när det gäller kultur.

Hon visste till exempel inte vilka Cézanne och Lars Lerin är och de fick henne att känna sig fattigare och obekväm. “

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter