Introduktion
Realismen och vardags förståelsen har ett starkt fokus på att förstå och förklara den enskilde individens handlingar mot bakgrund av dennes personliga historia, tankar och känslor, starka och svaga sidor etcetera.

Utdrag
Det är i personens förflutna och eget inre som man primärt ska leta efter förklaringar till att just denna medarbetare, i en grupp som har ungefär samma arbetsvillkor, drabbas av stress och måste sjukskriva sig.

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv intresserar man sig däremot för i vilka relationer som konstruktionen av personen som "stressdrabbad" har blivit till.