Introduktion
I sin text “Kung” Kristina - mystisk och modig (Språkporten 1 2 3, 2018) skriver författaren Monika Åström om drottning Kristina och hennes mystiska liv.

Hon beskriver drottningen som en mångsidig och skiftande kvinna som hade ett fördjupat intresse för filosofi, språk, konst samt vetenskap.

Kristina var dotter till Gustav II Adolf som kämpade för protestantismen i hela sitt liv och omkom i det s.k. trettioåriga kriget år 1630, då Kristina var bara sex år gammal.

Författaren hävdar att hennes uppfostran förmodligen spelade en väldigt stor roll för vem hon skulle bli som drottning och hur hon skulle styra landet.