Introduktion
Realismen och vardags förståelsen har ett starkt fokus på att förstå och förklara den enskilde individens handlingar mot bakgrund av dennes personliga historia, tankar och känslor, starka och svaga sidor etcetera.

Det är i personens förflutna och eget inre som man primärt ska leta efter förklaringar till att just denna medarbetare, i en grupp som har ungefär samma arbetsvillkor, drabbas av stress och måste sjukskriva sig.

Utdrag
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv intresserar man sig däremot för i vilka relationer som konstruktionen av personen som "stressdrabbad" har blivit till.

Detsamma gäller sättet att förstå problem som "dålig psykisk arbetsmiljö" och "för hög stressnivå". Som vi tidigare var inne på hänger diskussionen om sjukdom, diagnos och behandling samman med realismen. Fokus ligger på den enskilda individen.

När stress förstås inom sjukdom diskursen blir det självfallet förnuftigt, riktigt och bra att intressera sig för den enskilda stressade medarbetaren och ta hand om honom eller henne.