Material:

Vinäger, bikarbonat, bägare, tesked, matsked

Utförande:

 1. Häll två matskedar (ca 30 cm3) vinäger i en bägare. Mät temperaturen. Tillsätt en eller två teskedar bakpulver i bägaren.
  a) Vad för slags förändring sker? Mät temperaturen.
  b) Skriv de kemiska formlerna för vinäger (ättika) och bikarbonat .
  c) Skriv formeln för reaktionen i jonform.
 2. Har entropin förändrats i systemet? Förklara. Använd entropidata från tabell 1 och beräkna entropiförändringen (ΔS) för reaktionen.
 3. Vilken betydelse har tecknet framför entalpi? (ΔH <0 eller ΔH>0). Beräkna entalpiförändringen för din reaktion utgående från data i tab. 1. Visa beräkningarna och diskutera dina slutsatser.
 4. Det finns två sätt att beräkna ”den fri energi”. Antingen genom att använda data i tabell 1 eller genom uträkningar från 2 och 3 (antag att reaktionen skedde vid 250C). Jämför värdena! Vad säger värdena om den förändring som har skett?
 5. Tänk dig en process där is smälter vid rumstemperatur. Vad för slags förändring är det, energetiskt sett? Argumentera för vilka förtecknen entropin, entalpin och den fria energin bör ha utan att göra beräkningar.

Innehållsförteckning
Definitioner: Entalpi
Den fria energin
Riskbedömning.
Tabell 1
Material:
Utförande:
Utmaning:
Till läraren:

Utdrag
Definitioner: Entalpi är den energi som finns lagrad i ett ämne och den består av termisk och kemisk energi; dvs. den är värme- och tryckberoende.

Entropi är ett mått på graden av oordning i ett system. Alla spontana endoterma reaktioner har en entropiökning.