Introduktion
När och varför bildades EU/EG? EU bildades 1 november 1993 och EG bilades 1 juli 1967 de bildades för Syftet var att hejda kapprustning och nya krig mellan länderna.

Vad menas med de fyra friheterna? Fri rörlighet ska råda för varor, tjänster, personer och kapital mellan EU-s länder

Utdrag
Vilka uppgifter har EU-parlamentet? Hur många sitter där? Hur många från Sverige? Vem utser dem? Var ligger parlamentet?

Europaparlamentets uppdrag är att företräda folkets intressen när de beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet och även utövar kontroll och beslutar om eu- budgeten De har 705 personer som sitter där och det väljs var 5 de år.