Introduktion
“She calls out on the man on the street. Sir, can you help me? It’s cold and I’ve nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?.”

Utdrag
Visst vi förstår med hjälp av denna stycke att låten handlar om fattigdom, men något annat som stycket berättar som man måste läsa mellan raderan för att förstå är hur miljön runt omkring ser ut.

Vi får reda på att det är mycket kalt och att vädret inte är en höjdare, kvinnan sitter vid en gatu kant och försöker be om hjälp och får inte svar.