Introduktion
Jag föddes och växte upp i Rumänien och mitt förstaspråk som jag lärde mig när jag kom till världen är rumänska.

Under min uppväxt har jag skaffat mig egna erfarenheter, föreställningar och kunskaper för att kunna interagera efter normer och regler i den sociala miljön. Mitt modersmål utvecklade jag speciellt på förskolan där jag tillbringade många timmar om dagen.

Där träffade jag andra barn som hade utvecklat sitt språk mer och jag kunde lära av dem. Skolan hjälpte mig att göra mig förstådd, även skriftligt, på tre olika språk: rumänska, franska och engelska men jag ville lära mig fler språk.

Utdrag
Jag har bott i Sverige i ett och ett halvt år och från första dagen var jag väldigt sugen att lära mig svenska så snabbt som möjligt för att det är viktigt att kunna etablera mig i det svenska samhället.

Jag började att studera på SFI som är en språkutbildning för dem som inte har grundläggande kunskaper i svenska. Jag lärde mig tala, läsa och skriva på svenska och jag fick träna på att använda språket till vardags och i arbetslivet.

Eftersom språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling fortsatte jag studera kursen svenska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Där fick jag utveckla min svenska bättre och jag tyckte mycket om att kunna uttrycka mig och jag var stolt över mig själv. Det gav mig tillräckligt motivation för att fortsätta med svenska språket.