Introduktion
Jag tänkte skriva om en pedagogisk måltid på ett demensboende.

Hur man tänker kring dukning, miljö, näringsnyttig mat och ergonomiskt tänk vid stöd av exempelvis matning.

Det kan ibland feltolkas att en person med demens inte är hungrig, inte tycker om maten osv.

Ofta finns det en orsak bakom varför personen inte vill äta. Det kan vara störande ljud i bakgrunden, maten kan se ut som något helt annat än mat i en dement persons ögon/tankar.

Väldigt mönstrat porslin kan ta fokus från måltiden, kanske tandprotesen inte sitter bra? Inkontinensskyddet, om sådant används, kanske inte sitter bra är i behov av byte före maten. Det kan finnas många orsaker som tar fokus från måltiden.

Att därför ha kunskap om hur man förbereder samt deltar i måltiden kan vara en stor hjälp för att måltiden ska bli så bra som möjligt för en person med demens.

Innehållsförteckning
Sammanfattning 2
Innehållsförteckning 3
Inledning 4
Bakgrund 4
Hur dukar man upp inför en måltid på ett demensboende? 5
Vilka hjälpmedel finns när brukaren har svårt att äta?
-Sitter i rullstol och inte kommer nära bordet mm 5
Vad för mat med tanke på näring ska brukaren äta? 5
Hur ska jag som personal när jag ger stöd i
matning? 5-6
Källförteckning 7

Utdrag
Miljön får gärna vara hemlik och tidsmässigt påminna om deras tidigare hemmiljö.

Dukningen ska vara enkel och man ska undvika för mönstrat porslin. Det får gärna vara färg på glas och porslin för att det ska vara lättare att urskilja.

Vid måltiden serverar man en rätt i taget. Om det är flera rätter eller om det är exempelvis efterrätt, så kan det vara förvirrande med för mycket mat framme samtidigt.

Det ska vara tyst och lugnt i bakgrunden så om det finns radio eller tv i närheten kan det vara bra att stänga av dom.