Introduktion
Faktum är att det socialkonstruktionistiska sättet att tänka faktiskt ligger till grund för hur vi tänker oss genus.

Utdrag
Jo, vi ifrågasätter då om det i grunden verkligen är så att män och kvinnor är olika när det gäller dessa egenskaper.

Om det är av naturen givet att pojkar gillar blått och flickor rosa, att män ska gå i byxor och kvinnor i kjol? Nej, skulle en social- konstruktionism tankar, värderingar och beteenden.