Introduktion
Hur lär man sig att kontrollera impulser? Vi kan hitta flera lovande ledtrådar litteraturen. En av de mest kraftfulla förklaringarna ligger i begreppet social modellering.

Utdrag
Jaget är inte ensamt, andra människor har stor påverkan. Men man vet att barn och ungdomar är selektiva när det gäller vem de använder som modeller.

Ofta måste det finnas en praktisk grund för relationen, det som psykologer brukar kalla identifikation.