Att motstå frestelser genom social inlärning | A i betyg

Inledning
Hur lär man sig att kontrollera impulser? Vi kan hitta flera lovande ledtrådar litteraturen. En av de mest kraftfulla förklaringarna ligger i begreppet social modellering. Jaget är inte ensamt, andra människor har stor påverkan.

Utdrag
Men man vet att barn och ungdomar är selektiva när det gäller vem de använder som modeller. Ofta måste det finnas en praktisk grund för relationen, det som psykologer brukar kalla identifikation.

När barn har människor i sina liv som de kan identifiera sig med blir de mer benägna att kopiera de egenskaper de ser modelleras. Modeller framställer såväl värderade livsmål som goda skäl för att sträva mot att uppná dessa mál.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter