Introduktion
Ur ett historiskt perspektiv har rasism alltid existerat. Under människans tidiga historia levde vi spridda och utvecklade olika immunförsvar.

Denna skillnad i immunförsvaret innebar katastrof när olika grupper från spridda platser interagerade med varandra då farsoter spreds med förödande verkan.

Därför var det evolutionärt gynnsamt att känna oro gentemot andra grupper.

Innehållsförteckning
Rasism genom historian
Biologisk rasism
Socialdarwinism
Rasbiologi
Konsekvenser av den västerländska rasismen
Dagens rasism

Utdrag
Ur ett historiskt perspektiv har rasism alltid existerat. Under människans tidiga historia levde vi spridda och utvecklade olika immunförsvar.

Denna skillnad i immunförsvaret innebar katastrof när olika grupper från spridda platser interagerade med varandra då farsoter spreds med förödande verkan.

Därför var det evolutionärt gynnsamt att känna oro gentemot andra grupper.

Denna rädsla för främmande grupper drabbade alla.

Därför finns det, genom historien, flertal exempel på folkgrupper som raskategoriserade människan med sin egen grupp som den överstående.

Egyptierna och araberna är två exempel. Till exempel hade araberna en omfattande slavhandel från medeltiden till början på 1900-talet.

Grekerna ansåg sig vara överlägsna andra folkgrupper, som de betecknade som barbarer, främst efter kriget mot perserna på 400-talet f.Kr.

Vidare har judar tyckt illa om kristna, kristna om judar och araber har både bedrivit rasism och fått utstå det.

Denna rasism har inte någon vetenskaplig förankring. Inte heller etablerades olika raser i samma utsträckning som senare i historian, men rasismen var lika förödande ändå.