Introduktion
Många anser att det är rasistiskt att framställa kongoleserna på det sätt den här tecknaren har gjort.

Och det gör jag också, för att generalisera en hel folkgrupps utseende är omöjligt att, om man vill spegla verkligheten, då det inte finns folkgrupper där alla ser likadana ut.

Men å andra sidan så måste jag säga att jag förstår tecknaren och jag förstår varför han tecknat dem som han gjort.

Innehållsförteckning
Hur ser du på debatten om Tintin i Kongo?
Vad finns att säga om debatten om Tintin kontra den svenska rasismen?
Hur framställer tecknaren Hergé kongoleserna? Och varför?
Hur såg det ut i det verkliga Belgiska Kongo på den här tiden(1908-1960) Berätta lite?
Tycker ni att Tintins tecknare är rasist?
Skall Tintin i Kongo få finnas på biblioteken? För och emot?

Utdrag
Den svenska rasismen brukar ses som en sorts försiktig och oavsiktlig rasism. Detta betyder att svenskar inte vill vara rasister, man menar inget illa när man diskriminerar.

Detta kan man även se i boken Tintin i Kongo, då tecknaren har tecknat kongoleserna överdrivet mörka, med stora läppar och som slavar.

Jag tror inte att han ville avmåla kongoleserna rasistiskt utan att det skedde oavsiktligt. Detta har stora likheter med den så kallade svenska rasismen.