Introduktion
Syftet med laborationen är att hitta en enkel mätemetod för att beräkna hastigheten på en boll som rullar på ett bord när den når kanten.

Innehållsförteckning
Inledningen
Teori
Metod
Resultat
Diskussion

Utdrag
Om vi utför den här laborationen så behöver vi följande material:
En kula, stativ, hållare, linjal, klocka, miniräknare, papper, penna, och en kulränna.

Man börjar med att sätta ihop materialet för att få en lutande plan och vi bestämmer en viss höjd för rännan som jag valde 0.99m, så kulan kan rulla ner på rännan från stillstående tillstånd till ett rörligt tillstånd.

Vi börjar med att låta kulan rulla med den höjden vi valde och beräkna tiden då den når kanten.

Genom att man har en bestämd höjd så kan falltiden beräknas med följande formel:
S=Voy*t + ( (g*t^2)/2 )

Efteråt så bestämmer man avståndet (som jag valde att det ska vara 0.64m), så kan man beräkna hastigheten med hjälp av följande formel:
x=Vox*t

Man kan också beräkna den med olika höjder för att få mer än en resultat, och man kan upprepa mätningen för att få nogrannare svar.