Laborationsrapport | Likformigt accelererad rörelse

Inledning
Syftet med laborationen var att utifrån mina duschvanor räkna ut hur mycket vatten, energi, tid och pengar som jag förbrukar.

Innehållsörteckning
Syfte
Teori
Utförande/Metod och materiel
Resultat
Slutsats och diskussion
Resultat

Utdrag
För att få ett medelvärde på hur lång tid en dusch vanligtvis tar gjordes fem mätningar. Temperaturen mättes också under dessa mätningar genom att cirka en liter vatten fylldes i en behållare, som sedan med hjälp av en termometer vid fem olika tillfällen framställde en viss temperatur.

Denna information användes sedan i beräkningarna. Laborationen började med att duschen sattes på. Sedan fylldes behållaren som i detta fall rymde tre liter, samtidigt som tid mättes.

Med hjälp av termometern mättes temperaturen på vattnet som fyllts i behållaren. Informationen, det vill säga vattnets hastighet, antecknades.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter