Innehållsförteckning
Läsning del 1
Författaren
- Ta reda på lite om författaren
- Under vilken tid skrev hon boken? Hur såg världen ut då?
Miljö
- Vilka miljöer möter vi i romanen?
- Hur beskrivs miljöerna?
- Vilken roll spelar miljöerna? (Alltså, är de viktiga för handlingen? Vad tillför de?)
- Vilken känsla får du av miljöbeskrivningen? Ge konkreta exempel ur texten som understryker detta.
Karaktärerna
- Vilka karaktärer möter vi? Vilka är de och hur lever de? Relationer till varandra?
- Vad får vi för bild av hur det är att leva i det här samhället?
Citat
- Fanns det något parti i första läsningen som du fastnade vid? Förklara varför det var intressant!
- Presentera dina citat (minst 2 men gärna fler), varför är de intressanta?

Läsning del 2
Karaktärernas utveckling
- Hur utvecklas karaktären/de olika karaktärerna?
- Hur utvecklas de olika relationerna mellan dem?
- Vad är det som driver dem?
- Beskriv deras handlingar, varför handlar de som de gör? Hur borde de gjort och hur skulle du själv ha gjort?
Språk och stil
- Hur är boken skriven? Beskriv hur du upplever formen och språket? Något som är speciellt?
Tema och motiv
- Vilket eller vilka teman kan du identifiera i boken?
- Vilket eller vilka motiv kan du hitta?
- Kan du koppla detta verk till andra verk med samma tema eller motiv?
Funderingar
Citat
- Fanns det något parti i andra läsningen som du fastnade vid? Förklara varför det var intressant.
- Presentera dina citat (minst två men gärna fler), varför är de intressanta?
- Har boken väckt känslor/tankar hos dig?
- Tankar som du kan koppla till vad vi studerar i caset?

Utdrag
- Ta reda på lite om författaren
Författaren, poeten samt översättaren Karin Boye föddes 1900 i Göteborg.

Hon är mest känd för sin poesi men även boken Kallocain har blivit mycket uppmärksammad. Hon skrev diktsamlingen Moln som beskriver hennes unga tankar om livet.

Hon var homo/bisexuell och skilde sig med sin man Leif, därefter inledde hon en relation till en tysk-judisk kvinna som höll i sig fram till Boyes död.

De levde tillsammans med gifte sig aldrig eftersom homosexualited fortfarande var ett brott i Sverige.

Karin begick självmord med hjälp av sömnpiller och en månad därpå tog även hennes flickvän sitt liv.

- Under vilken tid skrev hon boken? Hur såg världen ut då?
Boken skrevs 1940 under andra världskriget.

Samhället skiljde på människor och människor och judar var övervakade. Hon inspirerades av dåtidens tyska samhälle för att skriva boken.

Karin upplevde nazismens tyskland och var även på studentresa i sovjetunionen där hon upptäckte landets strikta samhälle. Staten hade under denna tid full makt över befolkningen.

I tyskland plockade man in judar precis som man ville och det var omöjligt att gömma sig- Boken är till för att visa hur det skulle kännas att ständigt vara övervakad och i detta fallet av staten.

Boken är skriven i framtiden och därför är det ett tekniskt system som styr samhället.

---

- Vilka karaktärer möter vi? Vilka är de och hur lever de? Relationer till varandra?

Leo - duktig vetenskapsman, misstänksam mot sina medmänniskor, svartsjuk, han vill få ett sätt ha frihet eftersom han tänker negativt om staten men han kommer sedan på kallocain för att hjälpa dem (samt sig själv). , lever vanligt familjeliv,

Leo sitter fånge av fiender eftersom världsstaten blir invaderad av universalstaten. Alla i världsstaten blir tillfångatagna. Han och Linda tas ifrån varandra när de är som allra starkast.

Linda - Stark och säker kvinna, mån över sina barn, känner sig inte fri i samhället, kan pga samhället inte säga sina innersta tankar eftersom man kan bli anmäld - hon blir rädd och osäker och får dålig tillit till sin man. Imponeras av Rissens värme men älskar Leo.

Rissen - kontrollchef över leo, varm och mänsklig till skillnad från andra medsoldater, leo har ett starkt hat mot honom speciellt eftersom han misstänker honom ha en affär med hans fru, leo mördar rissen.