Introduktion
"Dagen svalnar" är en dikt skriven av Edith Södergran och handlar om hur huvudpersonen "jag" i texten känner sig och vilka känslor den har genom diktens gång.

Dikten beskriver vad såväl som hur jaget känner sig då jaget får se sin herre för första gången.

Syftet med denna dikt analys är att beskriva respektive förklara hur jaget känner och tolka karaktärernas relation mellan varandra.

Utdrag
Något annat som Södergran har gjort, är att bygga upp temat i dikten genom användningen av motiv. Motiv i denna dikt kan vara rädsla, besvikelse och första kärlek.

Strofen "darrande kände jag genast igen honom" berättar att kvinnan alltså jaget är rädd då hon får se herren, där ordet darrande uttrycker känsla rädsla.

Besvikelse är ett annat motiv som användes. "nu hör jag verklighetens hårda klang" är ett citat som förklara vad kvinna känner.

Kvinnan ser ev typ av verklighet framför sig då hon inser att det hon vill ska hända inte händer, med andra ord hon blir besviken vilket för mig till motivet första kärlek.