Introduktion
Den nordiska medeltiden varade mellan 1050–1520 i Norden det var många hövdingar och de dyrkade olika nordiska gudar.

Den nordiska medeltiden startar på grund av att det blev väldigt kristet men medeltiden slutar med att det blev för mycket religiösa och politiska förändringar och för att Gustav Vasa tog över makten. Medeltiden ansågs som en sorts av mellantid och därför fick det namnet medeltiden.

Utdrag
Värderingarna och idéströmningar som dominerade under den nordiska medeltiden var de kristna tankar som fanns kyrkan styrde allt och där av kom också deras värderingar och tankar till andra.

Kyrkan hade en lära som man skulle följa och det var ju inom vissa ramar och till viss del väldigt strängt och om de inte följdes så blev man bannlyst och hade ej chans att komma till himlen.

Och då blev de att alla följde efter dessa värderingar och tankesätt. Digerdöden var en viktig händelse under den nordiska medeltiden digerdöden spreds till Norden genom ett fartyg som kom till Norge från ett tyskt handelsfartyg och därav spreds det vidare i Norden.