Innehållsförteckning
Muhammad och islams expansion
Sidenvägen
Mongolväldet
Digerdöden

Utdrag
Det var Muhammad (571) som grundade islam som är en monoteistisk religion. Denna religion låg bakom att det arabiska folket enades.

Det arabiska språket spreds över världen. Den antika grekiska litteraturen var under ett tag bortglömd i Europa men hålls levande på arabiska.

Araberna bidrog till att under senare tid utveckla grekernas ideer om vetenskap och detta fördes i senare generation vidare till europeerna.

Araberna får kontroll över sidenvägen och blir på så sätt ledande inom handel. De för även vidare Kinas sätt att tillverka papper på, till Europa. Araberna var framstående som vetenskapsmän, speciellt inom matematik, kemi, astronomi och medicin.