Introduktion
De allra flesta eukaryota organismer förökar sig sexuellt. Sexuell förökning utvecklades redan för en dryg miljard år sedan och anses ha den evolutionära fördelen att den ökar variationen inom arten, och därmed dess chans till överlevnad.

Vid dramatiska förändringar miljön är alltså sannolikheten större att åtminstone några individer har en allelkombination' som gör att de överlever.

Utdrag
Vi har alla drag av våra föräldrar, men är också unika individer eftersom föräldrarnas gener omkombineras. Att sex behövs för att vi och de flesta andra djurarter ska fortsätta att existera är en given sanning, eller tar åtminstone en sanning.

I dag är naturlig sex för att föröka våra husdjur allt annar än självklar. Det gamla bondesamhällets tjur som betäckte korna är numera ofta ersatt med konstgjord befruktning, dvs. att kon insemineras med tjurens sperma, som dessutom kan ha förvarats fryst länge.