Socialism

Inledning
Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva lösningar för att skapa det gemensamma bästa, som utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter.

Människan är en social varelse som utvecklas och växer i samspel med andra, och mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra.

Den generella välfärdspolitiken är något medborgarnas solidariskt erbjuder varandra, och solidariskt bidrar till att betala.

Utdrag
Den första textens påstående grundar sig med största sannolikhet på ideologin socialism. Denna slutsats kunde dras mestadels p.g.a att det står att frihet och jämlikhet handlar om individens rättigheter samt kollektiva lösningar för det gemensamma bästa, vilket utgör den enskildes möjligheter.

Socialismens mål är just att få det jämlikt medan de har gruppen i fokus, dvs det gemensamma bästa. Socialismens främsta medel för att nå målen är kollektiva lösningar, såsom ex.skatt som de anser ska jämna ut de ekonomiska och sociala skillnaderna.

Texten anser att människan utvecklas i samband med andra eftersom hon är en social varelse. Detta är ännu en faktor till varför texten kan anses vara socialistisk.

Människosynen är inte bara positiv dvs har en positiv inställning till folkets chans att förändra sitt samhälle, en egenskap som även liberalismen delar, (inte kommunismen där människans svagheter snarare lyfts fram).

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter