Introduktion
Sömn behövs för kroppens återhämtning. Under sömnens vila utförs reparationer och förråd fylls på, vilket är svårare under vakenhet när belastningen och aktiviteten är ojämn.

Den låga och jämnare aktiviteten under sömnen hade säkert också tidigare ett överlevnadsvärde, eftersom det på natten kunde var farligare och också svårare att söka föda.

Utdrag
När du är vaken är din hjärna högaktiv och nervcellerna pratar intensivt med varandra på varierande frekvenser. Det ser man om man mäter hjärnaktiviteten med den “elektroencefalografi” alltså EEG.

Men redan när du börjar känna dig trött blir hjärnvågorna, det vill säga kommunikationen mellan nervcellerna, något långsammare och färre per sekund.

detta för att hjärnan nu börjar slappna av, då du sedan lägger dig ned för att sova och stänger ögonen lugnar hjärnvågorna ned sig ytterligare, delvis för att de yttre synintrycken stängs ute.