Introduktion
Språkliga variationen är växling mellan olika talande eller skrivande sätt inom ett språk för att anpassa språket till mottagare, sammanhang och tillfälle.

Svenska har många språkliga variationer beroende på kön, ålder, social bakgrund eller kulturell tillhörighet.

Även om man använder samma språk uttrycker man sig på olika språkliga formulär på grund av omgivande nätverk, exempelvis talar man på ett sätt med sina kollegor på jobbet och på ett annat sätt med sina barn, samt skriver man på ett sätt till chefen och på ett helt annorlunda sätt till sin kompis.

Chattspråk, slangspråk, sexolekter och kronolekt kallas på språkliga variationer. Vad innebär de språkliga variationerna?

Vilka attityder finns till de språkliga variationerna? På vilket sätt kan språkliga variationer användas som maktmedel?

Utdrag
I vardagslivet användas många slangord, som egentligen är väldigt gamla, utan att uppfattas som slang, däremot betraktas dessa slangord som normala ord och har till och med blivit en del av språket i vanliga samtal och även i vissa typer av skriftspråk, menar Ulla-Britt Kotsinas i sin artikel "Språkets uppkomlingar" (Språkvård, 2003).

Vidare lyfter hon fram att slangspråk i vissa fall skiljer generationer, med andra ord slangord som är välkända av ungdomar är okända av ålder personer.