Introduktion
Jemen, ett av världens mest fattiga länder som präglas av våld och konflikter, något man knappt pratat eller diskuterat om i skolans värld, jag vill fördjupa mig i denna konflikt och inbördeskrig för att förstå vad det hela handlar om.

Vad bakgrunden är, hur det har sett ut, hur det ser ut och hur det kommer att se ut i framtiden.

Mitt mål är att få reda på varför FN har kallat detta krig för “Världens största humanitära kris”

Innehållsförteckning
Världens största humanitära kris, Jemen.
Inledning
Frågeställning Avgränsningar
Faktadel
Nord och Sydjemen: Houthi Rörelsen
Fns roll i konflikten: Jemens situation idag Resonemang Avslutning Källförteckning Källkritisk analys
Samhällskunskap 2

Utdrag
Ända sedan 1918 efter första världskriget har Jemen präglats av en stor politisk oro men även kuppförsök.

Samtidigt som det pågick var landet uppdelat i två olika stater, under 1800 talet påbörjades splittringen av Nordjemen och Sydjemen.

Men även våld pågick både i och mellan de två olika staterna.

Sydjemen var en engelsk koloni fram till 1967, när den blev självständig och därefter blev den kommunistisk medan Nordjemen var under den osmanska riket och styrdes av imam Yahya och därmed blev självständigt. Från 1978 styrdes staten av Ali Abdullah Saleh.

Redan innan inbördeskriget var jemen ett av världens fattigaste länder.

Norra jemen styrdes av imamer och en revolution år 1962 ledde till ett inbördeskrig och att imamernas styre upphörde och istället infördes en republik i Nordjemen, medan sydjemen var en socialistisk republik.

Jemens självständighet mellan de båda staterna bildades 1990 och båda länderna enades vilket i sin tur ledde till att Republiken Jemen bildades under ledningen av presidenten Ali Abdullah Saleh.

Men år 1994 växte en konflikt mellan presidenten Ali Abdullah Saleh (Nord) och vicepresidenten Ali salim Al.Bid (Sydjemen), detta i takt med att oljeinkomsterna föll och interna problem blev allt större.

I Maj 1994 förklarade Sydjemen sig som självständiga, två månader senare hade Norr Jemens arme tagit kontroll över de södra delarna och ledarna för Sydjemen började fly landet, ett nytt inbördeskrig bryter alltså ut, men är över redan några månader efter.

Sedan 2004 har den så kallade “Houthi rörelsen” varit i konflikt med regeringen i Jemen.

Houthi Rörelsen är en grupp från norra Jemen som består av “Zayditer” som tillhör en liten gren av shiamuslimer.

Enligt rörelsen har muslimerna som tillhör zaiddiyah utsatts för diskriminering av den japanska regeringen och de kritiserar starkt samarbetet mellan Saudiarabien, Usa och regeringen.

De har en stor del av Jemen och en stor kontroll över inbördeskriget där de bland annat inte gav Jemens civilbefolkning tillgång till Livsmedel.

Regeringen stöds av Saudiarabien i söder medan Huthirebellerna stöds av Iran i norr, de kontrollerar även huvudstaden “Sanaa”, presidentpalatset och andra viktiga byggnader sedan September 2014 och 2015.
3
I samband med den arabiska våren 2011 skedde det väldigt många protester i Jemen med syfte att få presidenten Saleh att avgå.

I November 2011 avgår Saleh och “Abd Rabbu Mansur Hadi” tar över makten som president.

4Houthi rebellerna var missnöjda med den nya presidenten, deras inflytande ökade i samband med att ekonomin faller ännu mer.

Missnöjet ökar år för år och i MArs 2015 bryter ett stort krig ut, när Houthi rörelsen lyckats avsätta presidenten Hadi, som i sin tur lyckades fly landet.

Hotuhirörlsen fortsatte då med sina försök att ta över hela Jemen. Dock lägger Saudiarabien sig i och ingrep i konflikten som stöd till presidenten Hadi.

Detta i sin tur leder till att Saudiarabien genomför flygangrepp mot Houthirörlsen 2015.

Med stöd från Saudiarabien, Egypten, Jordanien, Kuwait, Marocko, Senegal och Sedan lyckades den avsatta presidenten Hadi återvända till Jemen5

6Tiotusentals Civila från jemen beräknas ha dött på grund av bombningarna av Saudiarabien och det som en gång var planerat att hålla på i veckor fortsatte i flera år efteråt. Idag kvarstår det konflikter och dessa står mellan Huthirebellerna och myndigheterna.

Jemen är fortfarande splittrat efter inbördeskriget och Houthi rebellerna har fortfarande kontroll över huvudstaden Sanaa och får stöd av Iran medan presidenten Hadis regering får stöd av Saudiarabien.

Båda parterna är i konflikt med Al-Qaida, en terrorgrupp som har tagit ställning mot rebellerna.