Introduktion
Om något sker i ett land utanför Sverige som ligger långt bort så kommer det ej att vara lika intressant för oss.

Om något sker i Amerika tex en stor brand i ett vanligt hus så kommer nyheten att översättas till flera språk inklusive svenska.

Fördelen med detta är att man får ett mångsidigt perspektiv på vad som hände angående branden i Amerika. Orsaken till varför nyheten blir mångsidig beror på att nästan alla som översätter nyhetn är opartiska med vad som händer.

Utdrag
Det andra nyhetsvärderingen handlar om det tidsmässiga avståndet från nuheten. Om nyheten är gammal så kommer det inte vara lika intressant för läsaren att läsa de, men om nyheten är en dag eller ett par dagar gammal så blir det mer intressant för läsaren, då läsaren kan föreställa sig händelsen och det gick, samt känna hur dem drabbade påverkats.

Å andra sidan så är det inte alltid lika bra med nya nyheter, utan i vissa fall så passar det med ett få tal gamla nyheter pga att alla har olika intressen.

Ur ett annat perspektiv så är det enklar att väcka intresse bland människor när nyheten och händelsen är enstana eller unik. Om det tex sker bilolyckor hela tiden så kommer det att inta vara lika intressant att läsa om, nyheten tappar dess nyhetsvärde.