Introduktion
I avsnittet “White christmas” i serien “Black mirror” beskrivs en kaka, vilket är benämningen på en kopia av ett medvetande fångad i en apparat.

Medvetandet används för att styra olika sysslor i hemmet, som en hjälpreda som alltid vet vad hen föredrar, eftersom att den har samma medvetande i förhållande till personen den hjälper.

Utdrag
Frågan är om kakan är ett eget medvetande, eller om det endast är en ihopsättning av koder?

Har kakan ett medvetande? Och isåfall, hur vet vi det?

Eftersom att kakan reflekterar över sitt eget tänkande menar Descartes att kakan har ett eget medvetande som är oberoende av det ursprungliga medvetandet.

Utgår vi från hans teorier kan vi konstatera att den inte är en automat, vilket Descartes menade att de som inte kunde reflektera över sitt eget tänkande var, och därmed kan medvetandet också känna smärta och alla de känslor som människor med kropp känner eftersom att själen är ansvarig för allt känsloliv.

Alltså är det orelevant vilken form medvetandet är i. Vi kan se att kakan reflekterar över sitt eget tänkande när hon ser “sig själv” gå förbi i köket och ställer sig frågan “vad är jag om jag inte är henne/mig själv?”.

Alltså kan man se på det hela som att kakan är ett eget medvetande, bara att medvetandet är fångat i en annan kropp än vad vi är vana vid, det spelar ingen större roll.

Om man följer hans teorier kan man inte tvivla på sin egen existens, eftersom att om man tvivlar, då finns man.

Enligt Descartes teorier tycker jag att det är helt oacceptabelt att göra så mot ett medvetande, eftersom att det inte är någon skillnad mot oss själva.

Det borde räknas som tortyr och psykisk misshandel att pressa en person på det sättet för att få den att utföra olika handlingar likt en slav.

Eftersom att medvetandet har en vilja som man systematiskt bryter ner genom isolering och utpressning bit för bit, bryter det mot de mänskliga rättigheterna.

Vissa menar på att det inte är ett medvetande utan bara koder, men vad är det som säger att ditt eget medvetande är mer än bara koder?

Vi kan aldrig vara säkra på om medvetandet verkligen är vad det utger sig för att vara, det kanske bara verkar som vi har ett ting som är medvetet.

Däremot, bara för att det existerar tvivel, betyder det inte att du därmed är tillåten att tillexempel misshandla dina medmänniskor eftersom att “smärta är bara elektriska signaler i hjärnan”. Detta kan liknas med dagens datorer eller robotar.

De kan te sig mänskliga för oss, men bara för att de är programmerade till det.

De känner ingen smärta. Eller? Vår smärta är elektriska signaler i hjärnan. Vad skiljer egentligen riktig smärta från falsk robot-smärta?

Jag tror att gränsen är tunnare än vad det ser ut som. Oavsett, varför chansa?

Det gör mer skada än nytta om det skulle vara så att medvetandet i kakan är “äkta”. Man kan då ställa sig frågan; vad är ett äkta medvetande?

Ditt eget medvetande kan bara bestå av slumpmässiga elektriska signaler utan något mer själsligt än så, och allt du känner kan vara en illusion.

Om vi upplever att kakan känner en psykisk smärta, kan vi då vara säkra på det? Hur långt menar han att detta påstående sträcker sig?

Kan vi dra slutsatser om en annan människa baserat på våra sinnesintryck, som vi ska kunna lita på vara sanna eftersom att Gud aldrig skulle lura oss, eller är dessa sanningar begränsade?

Kanske måste intrycken komma från henne själv, och då är de utom räckhåll för oss att förstå.

Vi måste också tänka på att vårt förnuft ibland kommer i vägen för sanningen eftersom att det kan luras av yttre påverkan enligt Descartes.

Alltså är vi ibland våra egna fiender då vi på sätt och vis lurar oss själva, och våra egna medvetanden förvillar oss själva då vi inte kan se förbi vissa illusioner i vår omgivning.

Det är ett problem eftersom att vi då inte uppfattar saker som de verkligen är, ibland blir vi lurade av oss själva.