Introduktion
Bakgrund Man kan fråga sig om det ska behövas vetenskapliga bevis för atu. ska vara rationellt att tro.

Den starka rationalismen hävdar detta Esh detta synsätt måste bevisen vara empiriskt eller logiskt grundade och a den karaktären att de övertygar alla förnuftiga människor, oavsett om de är troende eller inte.

Utdrag
Från fysiken hämtar troende teorin om att universum är förinställt, det så kallade "finjustering argumentet" eller den "antropiska principen".

Enligt detta argument så hade det räckt med endast små ändringar av universums kemiska och fysiska komponenter för att göra det omöjligt med biologiskt liv, så exakt avpassat är det.

Det finns hela femton konstanter, till exempel tyngd konstanten och ljusets hastighet, som är så exakta att små avvikelser hade omöjliggjort liv.