Introduktion
Björnstad är en roman, skriven år 2016 av författaren Fredrik Backman.

Boken handlar om “en deprimerad stad” vars samhälle går mot en negativ utvecklingsprocess.

Stadens ekonomiska förhållanden är så pass nere att en utveckling av Björnstad är utesluten.

Arbetslösheten såsom en minskad befolkning är en konsekvens av den dåliga ekonomin.

Utdrag
Kevin är en karaktär som kan påstås var “jättetuff” respektive mer målinriktad än vad Benjamin är.

Parallellt med detta är detta endast en akt som han bär under sina träningar, då han är mer av en osäker person vid Benjamins närvaro.

En exemplifiering som kan göras som kännetecknar temat vänskap är hur pass nära de är med varandra som tydligt kan läsas i citaten.

“Benjamin och kevin är beroende av varandra” (s.61) En annat citat som tydligt beskriver deras relation är “Det kommer att bli svårt, men glöm inte att tillsammans är vi starkare” ( s.35).”