Introduktion
Modernismen är en epok där författarna koncentrerade sig på att bryta de gamla normer och traditioner som präglat det tidigare 1800-talet.

Modernismen uppstod som följd av realismens samhällsskillnader samt orättvisor.

Rebecca Vinterbarn Elg utrycker modernismen i avsnitt 7 ur serien Hej Litteraturen “ Modernismen var en tid då författarna ville skapa känslor och uppröra.

Deras mål var att skaka liv i folket och sin samtid” (2015-09-19). Vinterbarn Elg menar att modernismen präglades av författarnas nytänkande verk.

Utdrag
Den senaste upplagan av Hjalmar Söderbergs klassiker Den allvarsamma leken, inleds med ett förord av Björn af Kleen.

Kleen kommenterar romanens huvudkaraktär Arvid “Han framstår som väldigt nutida.

En förlaga till den vilsna medelklassman i medeltidsmiljö som befolkar samtidslitteraturen idag” (2011, s.9).

Söderbergs verk kännetecknas i synnerhet av de moderna karaktärerna men innebär det att Den allvarsamma leken är en modernistisk roman?

På Nationalencyklopedins hemsida beskrivs modernismen som “ en omvärdering av varje aspekt inom existensen, från handel till filosofi, med målet att hitta det som “höll tillbaka” socialutvecklingen och att ersätta detta med […] bättre, sätt att uppnå högre grad av självmedvetenhet i upplevelsen” (NE.se, 2015-09-19).

Och just existens är ett motiv som belyses helhjärtat i Den allvarsamma leken.

Stora livsfrågor lyfts fram genom protagonisten Arvids djupt tänkande samt filosofier angående livet och dess mening.

Arvid har antagit en relativt likgiltig syn på livet och Arvids svar på Lydias fråga angående om han är lycklig, lyder: “Ingen