Introduktion
Bruttonationalprodukt (BNP): är det sammanlagda värdet på ett lands varor och tjänster på ett år. Tillväxten, alltså hur mycket BNP ökar eller minskar, kan gå upp och ner, det kallas för konjunktur. Det finns två typer av konjunkturer, högkonjunktur och lågkonjunktur. 1

Anledningen till varför det finns konjunkturer är att efterfrågan på produkter frångår från BNP. Om efterfrågan och BNP (produktionen) är lika och rör sig i samma takt, finns det en balans.

Utdrag
Sänkt produktion kräver mindre arbetskraft därför ökar arbetslösheten då företag måste sparka arbetare. När arbetslösheten är hög tjänar hushållen mindre och konsumerar därför mindre.

Minskad efterfrågan leder till ökad arbetslöshet, eftersom hushållen känner sig oroliga för sin ekonomi väljer de att spara sina pengar och inte konsumera.

Detta i sin tur leder till ännu mer minskad efterfrågan. På så vis fortsätter lågkonjunkturen i en spiral med sjunkande efterfrågan och sysselsättning

företag som går i konkurs och lägre inkomst för hushåll och offentliga sektor. Denna sjunkande spiral kan leda till vad som kallas deflation.