Introduktion
I den ekonomiska liberalismen har individen den huvudsakliga makten över marknaden, medans staten ska ha en så liten roll som möjligt för att värna om individens personliga intressen och frihet.

Systemet bygger på att efterfrågan styr utbud.

Fördelar med detta system är att folket i princip alltid får vad dem vill ha, eftersom att företag på marknaden kommer att anpassa sig till vad individen vill ha för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.

Dessutom ger detta system upphov till konkurrens mellan företagen, eftersom att både företag och privatpersoner kommer att köpa varan som har bäst kvalite till lägst pris.

För köparna innebär detta att priserna pressas till det mest fördelaktiga, samtidigt som varan har tillräcklig kvalitet.

Detta gör att försäljningen maximeras, vilket i sin tur gör att företagen investerar i att utöka sina verksamheter.

För att investera behövs ofta lån från banken, där det betalas ränta från företagen till bankerna.

När bankerna har mycket pengar kan de ge ut lån med lägre räntor.

Om priserna på varor är låga finns det dessutom mer utrymme för privatpersonen att investera i egna lån på banker, men också kan man i allmänhet handla mer vilket sätter spinn på pengar i kretsloppet.

En fungerande handel leder också till en fungerande offentlig sektor, då det skattas på alla transaktioner som görs (köp, lån), vilket i sin tur leder till en bra infrastruktur som kan nyttjas av både privatpersoner och företag, samt blåljus-tjänster.

Privatpersonen får i utbyte av skatten ett socialt skyddsnät som förbättrar, direkt eller indirekt, personens hälsa och ekonomi.

Däremot kan man också tycka att pengarna gör mer nytta för personen då de används för eget bruk istället, då individen själv kan prioritera vad som är viktigt för den, men i det stora hela finns det goda möjligheter för en ekonomi att blomstra i ekonomisk liberalism.