Ideologiuppgift – liberalism

Inledning
Liberalism är den ideologin som skapar det bästa möjliga samhället. I en vardag där människor är fångade i system som begränsar deras liv, kan ingen blomstra. Människor växer av att själva kunna ta ansvar över sina liv och forma dom hur man själv vill.

Att kunna uppfylla sina drömmar och visioner får självförtroendet och känslan av att ha kontroll att växa. De vill att skatterna ska vara låga, och att man ska få göra vad man vill med sina egna pengar man tjänat ihop.

Innehållsörteckning
Socialism
Konservatism
Kommunism
Nationalism
Ekologism
Feminism
Varför liberalism är bättre
Liberalismens nackdelar

Utdrag
En annan nackdel av den låga skatten skulle kunna vara att kommunen och landstinget inte skulle få lika mycket resurser, vilket skulle påverka befolkningen direkt. Argument skulle kunna vara att vi behöver dra in på t.ex äldreomsorg, inte ha råd med så mycket personal som behövs, inte renovera sånt som skulle behöva renoveras osv.

Det är ett problem som är väldigt stort, eftersom vi människor är mer eller mindre beroende av dessa tjänster. I dagens samhälle tycker inte jag att man alltid prioriterar det viktigaste. Det är något man skulle få lära sig, att man inte lägger 6 miljoner på att fortsätta med speedwayen istället för att lägga dem pengarna där det behövs mer, tillexempel förbättra äldreomsorgen. (Motala) Det skulle hjälpa samhället att bli mer effektivt i sin fördelning av pengar.

Man skulle veta att ens pengar användes till viktigare och mer nödvändiga saker man verkligen behöver, än att det används till speedway eller någons fettoperation, vilket är absurt. Samhället skulle absolut gå runt om man bara fördelade resurserna bättre. Självklart väljer man inte att ha en så låg skatt att man inte kan upprätthålla standarden, så inget bör försämras.

En följd många anser skulle vara en nackdel är att i och med den ökade privatiseringen skulle t.ex skolor bli ”vinstdrivande företag”. Detta eftersom att liberalism vill att staten och kommunen ska lägga sig i så lite som möjligt, då blir mer och mer privat.

Man menar att man inte bör tjäna pengar på att lära ut, utan att det ska vara engagerade människor som inte bara pumpar skolor på pengar. Det låter inte bra, men i min mening är privatskolor som inte får sina pengar från kommunen många gånger bättre än kommunala skolor.

Detta eftersom att de är intresserade av hur bra det går för eleverna och deras rykte, då de tjänar pengar på det. Det leder till att de är väldigt måna om att deras elever lär sig mycket och mår bra för att kunna prestera. Därför har man metoder som verkligen fungerar bäst för inlärning, skolans ledning bryr sig mycket om att alla lärare är engagerade och gör sitt yttersta.

Jag menar inte att kommunala skolor inte gör det, jag menar att när det ligger pengar bakom händer det grejer i större utsträckning än när man inte kan tjäna pengar på hur bra jobb man gör på samma sätt. Lär jag ut bra får mina elever bra betyg och då tjänar vi mer pengar vilket kan leda till att vi arbetare får höjd lön. Det är win-win.

I och med att staten har mindre “makt” och kontroll över folket, kan det bli lättare för människor att “lura” systemen då de inte har lika hårt grepp om befolkningen. Kanske skulle flyktingar som sökt asyl här men blivit utvisade lättare kunna komma undan med att bo kvar i Sverige då de kanske inte skulle ha rätten och makten att köra ut en människa hur som helst längre.

Detta skulle få konsekvenser då samhället skulle bli mindre uppstyrt och upplevas som lite rörigt av vissa. Konsekvensen skulle bli att vi har fler i sverige än vad vi kan ta hand om, då man accepterar vissa andra då man tror att de utvisade har flyttat ut.

Det skulle skapa problem i form av skatt (de betalar inte skatt) och att de helt enkelt inte finns med i systemen och de inte kan leva ett särskilt bra liv här då det blir svårt att t.ex få ett jobb.

En konsekvens skulle vara att samhällsklyftorna skulle bli större, iochmed att sjukvård osv kanske inte längre skulle vara offentligt, utan privat och att man ev. måste ha en försäkring för att få vård. Det tycker jag inte är bra eftersom att vissa familjer som är fattiga inte längre skulle kunna få vård eller den utbildning dom vill ha, vilket är en viktig fråga.

Då skulle fattigdomen öka då färre kan utbilda sig och få ett bra jobb. Det minskar möjligheterna för att kunna bilda familj osv., då man kanske inte kan försörja den om man skulle bli ensamstående.

Jag tycker att skolor och sjukhus ska vara öppna för alla, och jag tycker definitivt att den skatt som tas in till stor del ska gå till att de privata sektionerna får “lön” via den så att inga avgifter behöver tas just för skola och sjukvård.

För företag skulle det bli mest positiva följder. Deras produkter skulle gå att sälja billigare då de inte betalar lika mycket i momsavgift, vilket skulle öka försäljningen då fler har råd med produkterna. Detta blir bra både för individen och för företagen. Det skulle bli lättare att starta ett företag eftersom man kanske inte skulle behöva lika många godkännanden och granskningar från statens sida.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter