Innehållsförteckning
Liberalism:
Socialliberalism:
Nyliberalism:

Utdrag
Ordet Liber är latin och betyder fri. Liberalismen är en ideologi som alltid värnat individen mot kollektivet; när människor får utveckla sina liv i frihet, när alla ges samma möjlighet utan begränsningar av traditioner, stater, religioner eller andra auktoriteter, skapas största möjliga välstånd för människorna.

Varje individ uppfattas av liberaler som rationell ochförnuftig.

Hon kan själv väga för- och nackdelar mot varandra. Individen kan därför ta ansvar för sitt eget liv och behöver ingen elit i form av överklass eller stat som bestämmer åt henne.

---

Flertalet av dagens liberaler bekänner sig till den så kallade socialliberalismen.

Denna gren av liberalism är ett svar på de problem som den klassiska liberala politiken ledde till.

Den engelske filosofen, ekonomen och politikern John Stuart Mill (1806-1873) brukar betraktas som socialliberalismens förgrundsgestalt.

1800-talets oreglerad marknadsekonomi som tillämpades i alla industriländer ledde visserligen till att samhällets rikedomar ökade.

Tillväxten var stor och samhället utvecklades snabbt. Men det visade sig att en stor del av befolkningen inte alls fick det bättre.

Många människor kom istället att leva i fruktansvärd fattigdom samtidigt som andra blev oerhört rika.