Innehållsförteckning
Klassisk liberalism
Merkantilismen
Keynesianism

Utdrag
Klassisk liberalism – Ca 1750 – 1930. Merkantilismerna blev utmanade under upplysningstiden av nya tänkare, Adam Smith, David Ricardo.

Liberalerna hävdade att merkantilismen skadade ekonomin då den hindrade frihandel och inskränkte på privata äganderätten.

Den klassiska liberalismen hade starkt stöd hos den växande borgarklassen. Köpmän, företagsledare och bankirer hävdade att månaden alltid strävar efter jämvikt.

Exempelvis: skulle arbetslösheten bli för hög skulle marknaden reagera med att sänka lönenivåerna. När lönerna sänktes skulle fler kunna anställas igen.