Introduktion
Nu har vi under några veckor pratat om straffrätt. Vi inledde kursen med Thomas Quick (numera Sture Bergwall) och läste domen i Johan Asplund-fallet.

Er uppgift nu är att välja en av de 10 domar som finns bifogade, alternativt en egen vald dom.

Innehållsförteckning
Att göra skriftligt och lämna in:
Att göra muntligt i form av seminarium:
❏ Beskriv kort bakgrund kring den domen du läst. Vad har hänt? När och var? Vilka parter finns?
❏ Vilka eller vilket uppsåt finns skulle du säga? Motivera.
❏ Hur skulle du beskriva att rätten motiverat påföljden?
❏ Tycker d u att påföljden är rimlig i motsvarighet till det brott som beskrivs utifrån aktuellt lagrum? Motivera ditt svar.
Källor att använda sig av:
Kunskapskrav:

Utdrag
Mordet var planerat sedan ett tag tillbaka och skedde med uppsåt av att beröva livet på alla tre.

Scürrer hade åkt från Tyskland, ensam utan medhjälp, till sverige för att begå brottet.

Hon hade tagit med sig en hammare, skrivit ner familjens adress och gått på deras gata för att kolla läget. Hon visste exakt vad som skulle hända.

Det subjektiva rekvisiten, uppsåtet till gärningen, bevisar att Scürrer visste precis vad hon gjorde och vad det skulle leda till.

Det var ett direkt uppsåt (avsiktsuppsåt). Det var absolut inte oaktsamhet utan helt klart till för kränkning.

Hon utförde brotten i uppsåt mot Torgny Hellberg. Scürrer ville skada honom eftersom att han inte ville vara med henne.

Hon tyckte att det var så pass jobbigt att bli lämnad av honom så att han skulle få känna hur ont det gör att bli av med det man älskar.

För att han skulle lida så mycket valde hon att ge sig på hans familj. Det gör ondare att dö psykiskt än att dö själv.

---

Eftersom Torgny inte känt barnen i ens ett år kan man inte anse dem som nära anhöriga till honom.

Man måste anses vara “särskilt nära” vilket han inte var och därför fick han inte ta del av detta skadestånd.

Emma och barnens pappa fick 200000 kr vardera. Detta för att känslan av sorg och saknad kommer som en effektrekvisit att följa dem livet ut. Att däremot

beröva någon annan livet som Scürrer gjort på Max och Saga, är effektrekvisit och gärningsrekvisit på samma gång.

Emma fick även 100000 i skadestånd för den kränkning då hon nästan blev mördad själv vilket för var mindre än hon hade krävt.

Mordförsöket ansågs vara ett brutalt övergrepp då hon fått flera hårda slag mot huvudet men enligt tingsrätten anses det inte behövas ett högre straffvärde på bötern.

(Högre summor förekom exempelvis i en brutal våldtäkt som ledde till mordförsök.) Schürrer blev även utvisad från sverige med förbud att återvända då skadan hon gjort uppenbart är till för kränkning och för enskilda intressen.

Hon förtjänar inte att ha tillgång till vårt land då hon gjort så mycket skada.

---

Jag tycker absolut att påföljden är rimlig till mordet. Alla rekvisit stämmer överens med brottsbalkens första paragraf i tredje kapitlet.

Hon har planerat, varit mycket våldsam och hade syfte att skada. Även effektrekvisitet är uppfyllt då alla offer har fått lida svårt.

Brottet mot Emma uppfyller rekvisiten då misshandeln inte kan anses som ringa utan helt klart grov.

Schürrer försökte och förberedde sig för mord. Det subjektiva rekvisitet finns med eftersom Scürrer varit och rekat på adressen och hade med sig en hammare.

Hon hade direkt uppsåt att döda och skada. Även det objektiva rekvisitet att beröva någon livet är uppfyllt. Brottet stämmer överens med lagrummen.

Det brott Schürrer begick är helt och hållet oempatiskt och förtjänar livstids fängelse.

Det krävs mycket för att ta en annan människas liv men att slå ihjäl två små barn med en hammare är helt sjukt.

Även om hon beter sig bra i fängelset tycker jag inte att hon ska få komma ut efter tio år då det hon gjort är så extremt.