Innehållsförteckning
Syfte och frågeställning
Bakgrund
- Orsaker
- Krigets förlopp
- Konsekvenser
- Sverige i Koreakriget
Analys

Utdrag
Syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen är att studera Koreakriget som var orsaken till bildning av två olika länder med två olika ideologier.

Med uppsatsen vill jag beskriva krigets konsekvenser, samt FN:s roll i kriget. Anledningen till att jag har valt just denna konflikt är att ett land har en gång i tiden varit ett förenat land, men efter det andra världskriget delades landet och samhällsstrukturen i dessa två länder skiljer sig oerhört mycket.

Ämnet väcker intresset för många, då Nordkorea anses vara något hotfullt och oförutsägbart land, medan Sydkorea är ett av världens mest industrialiserade länder.

Genom att besvara på följande frågor ska syftet uppfyllas i uppsatsen.
- Hur startade kriget och vad är orsakerna till det?
- Vilken påverkan har det på enskilda individer, landet och världen?
- Vad var FN:s roll i konflikten och på vilket sätt försökte de lösa konflikten? -

Skulle det ha funnits ett annat sätt att lösa konflikten? Hur?
Bakgrund

Orsaker
Sedan 1910 har japanerna ockuperat Koreahalvön. År 1945 förklarade Sovjetunionen Japan krig, samma dag landsteg de sovjetiska trupperna på Korea.

En månad senare gick de amerikanska trupperna i land i söder. Efter 45 år av japansk ockupation var Korea ett fritt land efter att den har befriats av amerikanska respektive sovjetiska trupper.

Den amerikanska militären befann sig mycket längre bort än den sovjetiska militären. USA hade ett förslag om att de och Sovjetunionen skulle etablera separata zoner, och Sovjetunionen antog delningsförslaget.

Längs med den 38:e breddgraden drogs gränsen som delade Korea i nord och syd. Den norra delen var det en kommunistregim, stödd av Sovjetunionen.

Medan den södra delen var det en haltande demokrati, beskyddad av USA. Harry S. Truman, USA:s dåvarande president bestämde att USA skulle hjälpa och stödja de grupper som blev nedtryckta av kommunister och förhindra spridning av kommunismen.

En ideologisk konflikt uppstod i Korea, då Nordkorea blev kommunistiskt eftersom de hade ett sovjetiskt styre, medan Sydkorea var kapitalistiskt för att de hade ett amerikanskt styre.1

Parterna, nord och syd, kunde inte enas, därför drog USA Koreafrågan inför FN år 1947. FN försökte att tillsätta en kommunikation för att ordna val i hela Korea.

Sovjet vägrade att släppa in den i norra Korea, därför arrangerades valet bara i söder. En ny stat utropades efter valet, Republiken Korea.

Samma månad, arrangerades val i norra Korea och då bildades Demokratiska Folkrepubliken Korea och Kim Il-Sung blev landets ledare.

Ett propagandakrig pågick mellan nord och syd och det förekom många skärmytslingar längs stilleståndslinjen.